Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek St.-Job

Eikenlei 13 B

2960 Sint-Job-In-'t-Goor

Hoofdapotheker: Melissa Sol

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0426 532 853

Machtigingsnummer APB: 115001

Telefoonnummer: 03 636 45 72

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.